Projektový a dotační management

Na mnoho podnikatelských záměrů i rozvoj firmy lze získat nemalé dotační prostředky z obecních, krajských, národních či evropských fondů, které Vám umožní jejich realizaci. Tak proč toho nevyužít?

Mám zkušenosti jak ze strany poskytovatele dotací, tak ze strany žadatele o dotaci a realizátora projektů. Za své cca 10 leté působení v této oblasti jsem pro své klienty získala v součtu už desítky miliónů korun.

Nabízím:

  • vyhledávání finačních zdrojů pro Vaše projekty;
  • zpracování žádosti o dotaci (komplexní i dílčí);
  • management projektů vč. komplexní administrativy;
  • finanční řízení projektů;
  • realizaci žádostí o platbu a přípravu monitorovacích zpráv;
  • správu povinné publicity.